Tập đoàn quốc tế Á Châu

Cho đi
là còn mãi

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Trong suốt thời gian hoạt động sản xuất và phát triển, tập đoàn Á châu luôn ý thức trách nhiệm của mình với cộng đồng và xã hội, chúng tôi luôn đồng hành cùng các phong trào thiện nguyện chung tay vì cộng đồng

Tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho con - trọn tình cha mẹ

“Tấm áo nghĩa tình miền Trung” mang hơi ấm về với học sinh Quảng Trị

Tài trợ xe đạp "tiếp sức đến trường" tại huyện Phú Ninh, Quảng Nam 5/8/2018

Lễ phát động triển khai chỉ thị 04/CT-TG ngày 19/01/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh