Tập đoàn quốc tế Á Châu

Ý NGHĨA LOGO THƯƠNG HIỆU

Từ tháng 6/2022, tập đoàn  quốc tế Á Châu thay đổi nhận diện thương hiệu với ý nghĩa mới và triết lý kinh doanh mới.    

Ý nghĩa biểu tượng logo. 
Biểu tượng logo mới của Á Châu vừa mang ý nghĩa
Hội tụ: đồng lòng thống nhất vì sứ mệnh chung 
Lan tỏa: như cách biểu đạt triết lý khát vọng bảo vệ sự bình yên của mọi người. 

Ý nghĩa Màu sắc: 
Màu xanh đậm là màu của trời cao biển sâu, của sự bao la, khát vọng.   
Màu vàng đồng: là màu của may mắn và năng lượng, biểu trưng cho sức mạnh và sự năng động của con người Á Châu.