Tập đoàn quốc tế Á Châu

Chúng tôi luôn
lắng nghe bạn

LIÊN HỆ TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ Á CHÂU

TRỤ SỞ CHÍNH

Lô K1-K5 Đường N1, Lô K26-K30 Đường Tỉnh 823D, Khu công nghiệp Nam Thuận, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An 

VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

Lô C7/II, Đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY MAFA

Lô E2-3, Đường số 10, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

NHÀ MÁY HOÀNG GIA

Lô D14-15, Đường số 3, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

NHÀ MÁY GIA HUY

Lô D14-15, Đường số 3, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An