Tập đoàn quốc tế Á Châu

Nhất quán, minh bạch
xuyên suốt, kịp thời

THƯ VIỆN Á CHÂU

Thư viện hình ảnh, logo, ấn phẩm thương hiệu và các quy chuẩn sử dụng những logo thuộc quyền quản lý của Á Châu. Trước khi sử dụng và in ấn xuất bản bên ngoài vui lòng gửi các mẫu thiết kế về phòng thương hiệu Á Châu để phê duyệt tại: 
info@achau-group.com 
Mọi tùy ý sử dụng khi không có sư phê duyệt của Á Châu sẽ chịu mọi trách nhiệm về bản quyền theo luật hiện hành

LOGO THƯƠNG HIỆU

Tải logo tập đoàn Á Châu

Download (PNG Forrmat)

Tải logo thương hiệu Asia

Download (PNG Forrmat)

Tải logo thương hiệu ROC

Download (PNG Forrmat)

Tải logo thương hiệu Royal

Download (PNG Forrmat)

Tải logo thương hiệu Royce

Download (PNG Forrmat)

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU

Hình tập đoàn  Á Châu

Download (JPG Forrmat)

Hình thương hiệu mũ Asia

Download (JPG Forrmat)

Hình thương hiệu mũ ROC

Download (JPG Forrmat)

Hình thương hiệu mũ  Royal

Download (JPG Forrmat)

Hình thương hiệu mũ Royce

Download (JPG Forrmat)

ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG CỦA TẬP ĐOÀN

Hồ sơ năng lực

Download (PDF Forrmat)

Danh mục sản phẩm

Download (PDF Forrmat)